Ako určiť suplovanie v mobilnej aplikácii

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania

Po kliknutí na príslušný deň v kalendári uvidíte zoznam všetkých zadaných chýbajúcich (učiteľov, triedy, učebne).
Suplovania jednotlivých učiteľov môžete zadať jednoducho ťuknutím na meno v zozname. V novom okne sa zobrazia všetky ich hodiny, ktoré by mal daný vyučujúci učiť a je potrebné ich vyriešiť. Hodinu vyberiete opäť jednoduchým ťuknutím.


Zvoľte najprv suplujúce učiteľa. Program vám automaticky ponúkne zoznam všetkých možných vyučujúcich usporiadaný podľa vhodnosti zadaných kritériami (zobrazené sú pod zoznamom). Listovať v zozname môžete posúvaním "hore-dolu". Výber je na vás, stačí si zvoliť a potvrdiť tlačidlom "Vybrať".


Ak je to potrebné, môžete zmeniť predmet hodiny, zmeniť alebo pridať novú učebňu (ak napr. triedu delíte na dve skupiny a zadali ste viac zastupujúcich učiteľov), alebo hodinu posunúť v rámci dňa zmenou poradia vyučovacej hodiny. Voľbou "Odpadlo" zrušíte túto hodinu a nebude sa suplovať.
Nezabudnite vybrať "Typ suplovania" (pre príp. neskoršie reporty). Na záver môžete ešte pridať poznámku k tejto konkrétnej suplovanej hodine a skontrolovať súvisiace rozvrhy.
Zadané suplovanie potvrdíte tlačidlom "Ok".