Ako dostať do suplovania vychovávateľku z ŠKD alebo vedúceho krúžku?

English Slovenčina Russian Lithuania

Vychovávatelia v ŠKD alebo vedúci krúžkov majú svoje hodiny obvykle zadané v osobnom rozvrhu, nie v riadnom rozvrhu. Hodiny z osobných rozvrhov sa štandardne v suplovaní nezobrazujú. Aby to bolo možné, v suplovaní zvoľte Nastavenia a potom Rozšírené. Tu zaškrtnite nastavenie "Osobné rozvrhy - suplovanie".

Vychovávateľ sa potom objaví v zozname učiteľov, ktorých je možné pridať do suplovania.

Suplovanie v ŠKD - ako rozdeliť suplovanie v ŠKD na dvoch učiteľov?
Ako zadať suplovanie v ŠKD, ak vychovávateľka chýba iba časť dňa, napríklad ráno?
Ako zadať suplovanie, ak napr. vychovávateľka poobede chýba len hodinu a zvyšok popoludnia je v práci?