Ako zadať suplovanie, ak napr. vychovávateľka poobede chýba len hodinu a zvyšok popoludnia je v práci?

Slovenčina Čeština

Pokiaľ vychovávateľka v družine chýba iba časť svojej pracovnej doby, napríklad hodinu z popoludňajšej družiny potrebuje ísť k lekárovi, suplovanie môžete zadať takto:

Nepridávajte vychovávateľku ku chýbajúcim učiteľom.
Zvoľte Nástroje/Zmeniť inú hodinu. Vyhľadajte hodinu tejto vychovávateľky, v našom prípade je to Emília Jánošíková. Dvojklikom si otvorte nastavenia:

Zaškrtnite Odpadlo.

Potom si cez Nástroje/Pridať novú hodinu pridajte hodinu pre suplujúcu učiteľku.

V našom prípade je to učiteľka Karolína Anderlová, ktorá bude suplovať vychovávateľku do 13:00 - 14:00.

Podobne v druhom kroku pridajte hodinu pre pôvodnú učiteľku Emíliu Jánošíkovú. Nastavte časový interval. V tomto prípade od 14:00 - 17:00.

Hotovo.

Ako dostať do suplovania vychovávateľku z ŠKD alebo vedúceho krúžku?
Suplovanie v ŠKD - ako rozdeliť suplovanie v ŠKD na dvoch učiteľov?
Ako zadať suplovanie v ŠKD, ak vychovávateľka chýba iba časť dňa, napríklad ráno?