Rozvrhy online - Administrácia

English aSc TimeTables online – main advantages of the online version
English How can I get to Timetables online administration
English Is it possible to reuse last year data in Timetable online?
Slovenčina Ako vypublikovať nový rozvrh v Rozvrhoch ONLINE?
Slovenčina Ako môžem synchronizovať dáta medzi rozvrhmi a EduPage?
Slovenčina Ako môžem dodatočne synchronizovať dáta medzi rozvrhmi a EduPage?
Slovenčina Ako môžem zobraziť rozvrh na aktuálny týždeň
Slovenčina Overovanie rozvrhu - hlásenie: skupiny v spojených triedach majú rôzne názvy
Slovenčina Nový pohľad pre rozvrh
Slovenčina Informačná obrazovka
Slovenčina Ako môžem zobraziť/skryť plné mená učiteľov a žiakov z pohľadu pre verejnosť?
Slovenčina Ako nastaviť presný dátum zmeny týždňa alebo polroka v zverejnenom rozvrhu?
English How to delegate other teachers to administrate the timetables
English Is it possible for two or more colleagues to work on the same timetable?
English We use 7 days cycle in timetable but we need a free weekends.
Slovenčina Ako otvoriť predchádzajúce verzie rozvrhu uloženého online
Slovenčina Ako v prípade zmeny vypublikovať ďalší rozvrh na Edupage
Slovenčina Ako upraviť rozvrh uložený online