Rozvrhy online - Administrácia

English aSc TimeTables online – main advantages of the online version
English How can I get to Timetables online administration
Slovenčina Ako upraviť rozvrh uložený online
Slovenčina Ako otvoriť predchádzajúce verzie rozvrhu uloženého online
English Is it possible to reuse last year data in Timetable online?
Slovenčina Ako vypublikovať nový rozvrh v Rozvrhoch ONLINE?
Slovenčina Ako v prípade zmeny vypublikovať ďalší rozvrh na Edupage
Slovenčina Ako zmeniť meno rozvrhu a dátumy platnosti
Slovenčina Ako môžem synchronizovať dáta medzi rozvrhmi a EduPage?
Slovenčina Ako môžem dodatočne synchronizovať dáta medzi rozvrhmi a EduPage?
Slovenčina Ako môžem zobraziť rozvrh na aktuálny týždeň
Slovenčina Overovanie rozvrhu - hlásenie: skupiny v spojených triedach majú rôzne názvy
Slovenčina Nový pohľad pre rozvrh
Slovenčina Informačná obrazovka
Slovenčina Ako môžem zobraziť/skryť plné mená učiteľov a žiakov z pohľadu pre verejnosť?
Slovenčina Ako nastaviť presný dátum zmeny týždňa alebo polroka v zverejnenom rozvrhu?
English How to delegate other teachers to administrate the timetables
English Is it possible for two or more colleagues to work on the same timetable?
English We use 7 days cycle in timetable but we need a free weekends (online).
English I overwrote my timetable with the new version by accident
Slovenčina Ako zistím, ktorý rozvrh je platný?