Tlač vysvedčení

Slovenčina Vysvedčenie - Nastavenie predmetov na vysvedčení
Slovenčina Kde zadať údaje do kolonky "Úroveň SKKR/EKR (EQF)", ktorá je na vysvedčeniach?


Tlač vysvedčení - Vysvedčenia 2020

Slovenčina Učiteľ - ako zadať na vysvedčení známku aj slovný komentár z predmetu?
Slovenčina Učiteľ - ako zadať na vysvedčení len slovné hodnotenie bez známky?
Slovenčina Učiteľ - ako zadať na vysvedčení celkové slovné hodnotenie žiaka?
Slovenčina Administrátor - ako môžem skontrolovať slovné hodnotenie, ktoré zadali učitelia žiakom na vysvedčení?
Slovenčina Kde zadať údaje do kolonky "Úroveň SKKR/EKR (EQF)", ktorá je na vysvedčeniach?
Slovenčina Ako zadá slovné hodnotenie k predmetom na vysvedčení škola, ktorá nepoužíva IŽK?
Slovenčina Usmernenie k celkovému hodnoteniu žiaka v školskom roku 2019/2020
Slovenčina Vysvedčenia s dvojjazyčným slovným hodnotením