Prechod medzi školskými rokmi

Slovenčina Koncoročné vyúčtovanie za stravu
Slovenčina Prechod do nového školského roka - modul JEDÁLEŇ
Slovenčina Prechod do nového školského roka - modul PLATBY
Slovenčina Chcem zopakovať prenos preplatkov/nedoplatkov (opraviť počiatočný kredit)