Ako upozorniť rodičov alebo žiakov na konzultačné hodiny?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew

Keď vypíšete konzultačné hodiny, môžete upovedomiť rodičov alebo žiakov prostredníctvom správy v EduPage:

Vyberte, komu chcete poslať upozornenie. Obsah správy sa vyplní automaticky.