כיצד להודיע להורים / תלמידים על שעות הייעוץ?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew

כאשר אתה יוצר את שעות הייעוץ, תוכל להודיע להורים או לתלמידים באמצעות הודעה ב- EduPage:

בחר למי ברצונך לשלוח הודעה. תוכן ההודעה מתמלא באופן אוטומטי.