Ako pri chýbaní vychovávateľky rozdeliť deti do iných skupín?

Slovenčina Čeština

Ak chýba vychovávateľ a potrebujete rozdeliť deti v družine medzi dvoch učiteľov, postupujte takto:


Pridajte prvého suplujúceho učiteľa a cez "Pridať" pridajte ďalšieho.V triednej knihe potom zastupujúce vychovávateľky vidia okrem svojho oddelenia aj oddelenie, ktoré zastupujú.
Čo sa týka rozdelenia detí, zastupujúce vychovávateľky sa musia medzi sebou dohodnúť, ktorá berie ktoré deti a potom evidovať ich dochádzku. V triednej knihe vidia obe zastupujúce vychovávateľky všetky deti.