Sú elektronické ospravedlenky bezpečné - nedajú sa falšovať?

omluvenky

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania

Elektronické ospravedlnenky sú bezpečné, pretože:

1. Elektronické ospravedlnenky môže zadávať len rodič z rodičovského konta. V žiackom konte takáto funkcie nie je.

2. Rodič má prehľad o všetkých ospravedlenkách. Ak je ospravedlenka akceptovaná alebo zamietnutá učiteľom, už sa nedá zo zoznamu ospravedleniek vymazať. Čiže rodič si môže kedykoľvek pozrieť zoznam všetkých zadaných ospravedlneniek.

3. Ak by chcel žiak podvádzať, pri papierovej ospravedlenke sa o tom rodič nemusí dozvedieť. Ak by sa žiak dostal k rodičovskému telefónu a zadal si elektronickú ospravedlenku, rodič sa o tom dozvie. O schválení/zamietnutí ospravedlnenky je rodič informovaný správou v EduPage.