Archív ETK - Generovanie reportov z ETK

uloženie ETK, uloženie triednej knihy, archivácia

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

Administrátor môže na konci šk. roka jedným tlačidlom archivovať ETK celej školy.
Archivácia výstupov z ETK na webe / Finálna tlač ETK
Administrátor/triedny učiteľ si môže kedykoľvek počas šk. roka vygenerovať triednu knihu pomocou reportu a potom daný report uložiť do pdf a takto ho mať archivovaný.


Vygeneruje sa Vám daný report, ktorý môžete uložiť do pdf súboru, prípadne ho vytlačiť:


Poznámka: Takto vygenerované reporty sa generujú po triedach a nearchivujú sa automaticky. Na online archív slúži už spomínaná funkcia archivácie ETK.