Ako vytlačiť zoznam udalostí?

Slovenčina Čeština

Zoznam udalostí zadaných v EduPage: Ako zadať novú udalosť? môžete vytlačiť buď ako učiteľ alebo administátor cez "vyučovanie - reporty":


zvolíte report "Udalosti", kde môžete zvoliť obdobie, prípadne triedu, učiteľa a zvolíte obnoviť


vygenerovaný zoznam udalostí môžete uložiť do PDF alebo vytlačiť:

Ak chcete vytlačiť len určitý typ udalosti, napr. školská udalosť, zvolíte stĺpce, filtre a v kolonke "Typ" si vyklikáte typy udalostí, ktoré chcete vytlačiť:


a potvrďte.

Ak chcete vytlačiť napr. všetky typy udalsotí okrem písomiek, nie je potrebné v typoch udalostí vyklikávať všetky udalostí po jednom, ale môžete najprv vyklikať všetky typy udalostí, ktoré nechcete vytlačiť:


a potom zvoľte "invertovať výber" a označia sa vám všetky udalosti, okrem tých, ktoré ste na začiatku vybrali:


a potvrďte.