Ako zadať, keď sa časť žiakov zúčastní na udalosti a časť má vyučovanie v inej triede?

English Russian Čeština Lithuania

Vysvetlíme si to na triedach 6.A a 6.B, ktoré idu na lyžiarsky a žiaci, ktorí nejdú na lyžiarsky sa učia podľa rozvrhu 7.B.

1. Vytvoríte udalosť lyžiarsky výcvik pre triedy 6.A, 6.B, kde vyberiete učiteľa, ktorý ide so žiakmi na LV a vyberiete žiakov, ktorí sa zúčastnia LV:

2. Do suplovania prevezmite udalosť LV:
Kliknite pravým tlačídlom myši na danú udalosť a zvoľte "Pridať - Chýbajúci" a potvrďte:

3. V suplovaní "nanovo vytvoríte hodiny", pre žiakov, ktorí nejdú na LV.
Keďže sa triedy 6.A, 6.B spájajú s triedou 7.B, tak je potrebné najprv aj triede 7.B zrušiť hodiny z rozvrhu a to cez suplovanie: "Chýbajúci - pridať chýbajúceho" a vyberiete chýbajúcu triedu (môžete chýbajúcu triedu zdať rovno na celý týždeň: dlhodobá neprítomnosť)


A teraz v suplovaní vytvoríte hodinu po hodine pre spojené triedy 6.A, 6.B, 7.B, cez "nástroje - pridaj novú hodinu" a zadáte učiteľa, predmet:


a takto vytvoríte v suplovaní akoby hodinu po hodine na každý deň, ak máte dlhšiu udalosť.

4. Po vypulikovaní suplovania sa potom hodiny zobrazia v ETK s informáciou o počte žiakov, ktorí sú na udalosti. Žiaci, ktorí sú na udalsoti sa medzi chýbajúcimi žiakmi zobrazovať nebudú, zobrazujú sa tam iba žiaci, ktorý majú byť na vyučovaní:


Ak žiak chýba na udalsoti je možné mu zadať chýbanie na udalosti: Ako zadať udalosť na celý deň?