Kam sa stratili moje hodiny z minulého školského roka?

English Slovenčina Čeština

Ak administrátor urobil vo vašom EduPage prechod do nového školského roka, v prehľade hodín nevidíte žiadne hodiny. Nemusíte sa však obávať, že sa stratili.


Kedykoľvek si môžete pozrieť hodiny z predchádzajúcich školských rokov tak, že si v ľavom dolnom rohu prepnete školský rok.
Novú hodinu v novom školskom roku si vytvoríte kliknutím na "+Pridať hodinu, ktorú učím". Pri vytváraní hodiny si môžete skopírovať plán aj s prípravami z predchádzajúceho školského roka. Ako si skopírovať TVVP z minulého školského roka?