Zdieľanie plánu s inými učiteľmi

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

Ak má učiteľ v EduPage plán (aj s prípravami),


môže sa rohodnúť, či chce zdieľať s inými učiteľmi svoj plán, alebo nie.

Otvorte nastavenia hodiny, rozkliknite rozšírené nastavenia. Ako zmeniť nastavenia hodiny?

Sú 3 možnosti na zdieľanie plánu:

  • Zdieľať plánu s ostatnými učiteľmi, ktorí si môžu skopírovať len témy plánu.
  • Zdieľať plán s ostatnými učiteľmi, povoliť aj skopírovanie príprav, ktoré sú zaradené k témam plánu.
  • Nezdieľať plán s inými učiteľmi.

    Ak učiteľ kopíruje svoj plán - napr. plán z minulého roka alebo plán z paralelnej triedy, bez ohľadu na horeuvedné nastavenia sa mu vždy skopíruje plán aj s prípravami.

    Tieto nastavenia si učiteľ môže zvoliť pri vytváraní hodiny v rozšírených nastaveniach Učiteľ - čo je to hodina a ako si ju vytvoriť?
    alebo kedykoľvek ak si otvorí nastavenia hodiny: Ako zmeniť nastavenia hodiny?