Zaraďovanie materiálov z Mojej knižnice do plánu presunom myšou

English Slovenčina Russian Čeština

Materiály v Mojej knižnici, ktoré nie sú zaradené do žiadneho plánu, si zobrazíte kliknutím na tlačidlo Nezaradené do žiadneho plánu.
Tieto materiály je možné dodatočne zaradiť do plánu, ku ktorému patria, jednoducho potiahnutím myšou.

Funkcionalitu presúvania kariet myšou (drag&drop) je potrebné najskôr aktivovať. V Mojej knižnici v pravom hornom rohu je potrebné zaškrtnúť políčko "Kategorizovať karty presunom myšou".

V zozname hodín sa vám pri každej hodine zobrazí modrá ikona "Rozbaliť plán". Overte si, že máte otvorený zoznam materiálov nezaradených do žiadneho plánu a kliknite na modrú ikonu "Rozbaliť plán". Otvoria sa Vám témy plánu.


V zozname nezaradených kariet uchopte kartu, ktorú chcete presunúť do plánu, ľavým tlačidlo myši a presuňte ju k príslušnej téme v pláne.

Druhá možnosť je nerozbaľovať témy plánu a materiál presunúť do hodiny ako takej. Materiál sa presunom začlení do nezaradených kariet plánu tejto hodiny. Platí to aj v prípade, ak k vybranej hodine zatiaľ nemáte vytvorený plán. Napriek tomu sa už dá materiál priradiť k hodine. Keď si neskôr plán k hodine vytvoríte, tieto materiály nájdete v Nezaradených kartách.
Odtiaľ si ich môžete presunúť ku konkrétnej téme. Ako presunúť v pláne nezaradené karty ku konkrétnej téme?

Pozn: Po zaradení všetkých nezaradených materiálov do plánu si funkciu drag&drop vypnite. Keď je zapnutá, nefunguje preusporiadavanie kariet v téme plánu potiahnutím. Funguje buď jedno alebo druhé.

Zaraďovanie materiálov z Mojej knižnice k témam plánu pomocou štítkov
Ako presunúť v pláne nezaradené karty ku konkrétnej téme?

Viac návodov: Ako organizovať učebné materiály v EduPage