วิธีเพิ่มสื่อการเรียนการสอนจาก ห้องสมุดของฉัน เข้าไปในหัวข้อของแผนการสอน

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

ใน ห้องสมุดของฉัน ท่านสามารถมองเห็นสื่อการเรียนการสอนที่ท่านเคยใช้มาในอดีต (เช่น รูปภาพ ไฟล์ แบบทดสอบ เป็นต้น) ซึ่งท่านสามารถย้ายสื่อการเรียนการสอนเหล่านี้เข้าไปในหัวข้อของแผนการสอนได้

เลือกสื่อการเรียนการสอนที่ท่านต้องการจะเชี่อมต่อเข้ากับแผนการสอน ในเมนูด้านบน มีหลากหลายตัวเลือกให้ท่านเลือกใช้ในการจัดการกับสื่อการเรียนการสอน กรุณาเลือก "ไอคอนรูปป้าย"

เลือกหัวข้อจากแผนการสอนที่ท่านต้องการจะเชื่อมต่อกับสื่อการเรียนการสอน

เมื่อท่านเลือกหัวข้อของแผนการสอน ท่านจะมองเห็นสื่อการเรียนการสอนในหัวข้อนั้น