סנכרון ההכנות בתכניות דומות

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

אם אתה משתמש בתוכניות דומות במספר מקצועות שונים (למשל, בעת לימוד מקצועות מקבילים עם תוכניות מועתקות), מופיע כפתור "סנכרון עם תוכניות דומות" בעת הכנת ההכנות באחת מהם. הסנכרון מבוסס על כותרת זהה של נושא בתוכניות הוראה שונות.

ההכנות מסונכרנות על ידי אישור הסנכרון. אותן ההכנות יצורפו לנושאים בתכניות דומות. אין צורך לצרף את ההכנות לכל תוכנית באופן ידני.