ขีดจำกัดขนาดไฟล์และประเภทของไฟล์ที่สามารถอัปโหลดไปยัง EduPage ได้

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Thai

ขีดจำกัดขนาดไฟล์ที่ครูหรือนักเรียนสามารถอัปโหลดไปยัง EduPage คือ 50 เมกะไบต์ (MB)

หากท่านต้องการส่งไฟล์ผ่านอีเมลหรือ EduPage ขอแนะนำให้ส่งไฟล์ขนาดเล็กเท่านั้น หากท่านจำเป็นต้องแชร์ไฟล์ขนาดใหญ่ให้กับนักเรียน ขอแนะนำให้ใช้บริการ cloud service ต่างๆ เช่น Google Drive, Dropbox หรือ Microsoft OneDrive โดยอัปโหลดไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของท่านเข้าไปที่ cloud แล้วจึงทำการเปิดการแชร์ไฟล์ จากนั้นส่งลิงก์ให้กับนักเรียน
วิธีแทรกลิงก์อินเตอร์เน็ตเข้าไปในการ์ด

นักเรียนสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จากลิงก์

ประเภทของไฟล์ที่สามารถอัปโหลดไปยัง EduPage ได้:
apk, avi, body, c, c4d, cpp, cs, css, doc, docx, fbx, flipchart, flp, flv, ggb, gif, imp, java, jpeg, jpg, lxf, m, m4a, m4p, m4v, mp3, mp4, odp, ods, odt, pas, pdf, piv, png, pps, ppsx, ppt, pptx, psd, pub, py, py3, rar, rna, roz, rtf, sb, sb2, sb3, scratch, slx, sprite, sprite2, svg, swf, tif, txt, wav, webm, wma, wmv, xls, xlsx, xml, zip, zmf

หากขนาดของไฟล์ใหญ่เกินไป หรือไม่ใช่ประเภทไฟล์ที่ EduPage สามารถรองรับได้ ระบบจะแสดงคำเตือนดังนี้:

หากท่านต้องการใช้ไฟล์ที่เป็นประเภทไฟล์ที่ไม่อยู่ในรายการด้านบน โปรดติดต่อเรา: info@asc.sk