Ako zvýrazniť v karte kód programovacieho jazyka?

Slovenčina Deutsch

Ak potrebujete vložiť kód z programu do textu v riadku, označte text a kliknite na vyznačenú ikonu v hornom menu. Text sa podfarbí šedou farbou a zmení sa font na neproporčný (Courier).


Pokiaľ chcete blok textu označiť ako kód, použite ikonu vpravo.


Pri tejto voľbe si môžete v rozbaľovacom menu vybrať aj konkrétny programovací jazyk. Kľúčové slová tohto jazyka a ďalšie elementy jazyka sa farebne zvýraznia.


Viac návodov: Ako vytvoriť nový materiál?