Rozšírené možnosti dopisovacej otázky

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

Pri editovaní dopisovacej otázky v pravej časti môžete vybrať dve nastavenia.


Prvým nastavením môžete zadať šírku dopisovacieho políčka. V móde "auto" je šírka dopisovacieho políčka závislá od dĺžky dopisovaného textu.
V niektorých prípadoch môže táto šírka napovedať žiakom samotnú odpoveď. V takom prípade zvoľte, aby všetky políčka mali rovnakú šírku.

Druhá možnosť - vyhodnocovanie odpovedí
Niekedy je dobré, aby systém uzal ako správnu aj odpoveď zadanú bez diakritických znamienok, alebo bez ohľadu na veľké/malé písmená. Niekedy - napríklad na gramatike, však na tom záleží.

V móde "auto" je dopisovanie odpovede citlivé na malé/veľké písmená len vtedy, ak má dopisovaný text nanajvýš 2 písmená. To znamená, že [S]lovensko a [s]lovensko sú dve rôzne možnosti, pretože sa dopisuje len jedno písmeno. Avšak [Slovensko] a [slovensko] je tá istá možnosť, lebo sa dopisujú viac ako dve písmená.

Ak chcete odpoveď vyhodnocovať inak, vyberte z ďalších ponúkaných možností. Buď možnosť úplne ignorovať diakritiku a veľkosť písmen, alebo naopak, požadovať odpoveď v presne zadanom tvare.

Zhoda s číselnou hodnotou znamená, že 4,5 je to isté ako 4,50 a 4,500 alebo aj s desatinnou bodkou, tj. 4.5, 4.50 alebo 4.500.

V jednom textovom poli nie je možné kombinovať rôzne módy vyhodnocovania odpovede.