Ako v otázke typu "Výber správnej odpovede" usporiadam poradie ponúkaných možností?

Slovenčina Deutsch

Niekedy vo vyberacej otázke nedáva zmysel, aby sa miešalo poradie ponúkaných možností. Napríklad ak žiaci vyberajú "áno" alebo "nie".


V takomto prípade môžete usporiadať poradie ponúkaných možností podľa abecedy týmto nastavením:


Vo všetkých vyberacích otázkach v tomto textovom prvku bude systém ponúkať možnosti v abecednom poradí:

Viac návodov: Vytváranie testových otázok