Ako zadať v dopisovacej otázke viac variantov správnej odpovede?

English Slovenčina Russian Čeština

V niektorých prípadoch môže mať správna odpoveď viac variant, napríklad v našom príklade uznáme ako správnu odpoveď "Napoleon" aj "Napoleon Bonaparte".

Rôzne varianty správnej odpovede vložíme do hranatých zátvoriek a oddelíme ich bodkočiarkou.

Ak neviete, kde sú na klávesnici hranaté zátvorky alebo bodkočiarka, môžete použiť pomôcku na vkladanie odpovede do textu:


Do jednotlivých políčok napíšte varianty správnej odpovede a stlačte Vložiť.

Systém za vás vloží odpovede do hranatých zátvoriek a oddelí ich bodkočiarkou.

Otázka typu "Dopisovanie správnej odpovede"
Rozšírené možnosti dopisovacej otázky

Viac návodov: Vytváranie testových otázok