Ako pripraviť novú otázku?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Vyberte tému z plánu, ku ktorej idete vytvoriť novú otázku. Stlačte červené tlačidlo "+", ktoré sa nachádza v pravom dolnom rohu obrazovky.

Vyberte typ otázky.

Napríklad pri ABCD otázke zadáte znenie otázky a možnosti opovede. Správu odpoveď označíte. Otázku uložíte stlačením tlačidla Hotovo.

Ku téme plánu pribudla nová otázka.

Podobným spôsobom môžete vytvárať aj iné typy otázok.

Otázka typu "ABCD"
Otázka typu "Dopisovanie správnej odpovede"
Otázka typu "Výber správnej odpovede"
Otázka typu "Zoraďovanie"
Otázka typu "Slepá mapa"
Otázka typu "Zaraďovanie do kategórií"
Otázka typu "Výber kategórie"
Otázka typu "Spájanie"
Otázka typu "Výber správneho obrázka"
Otázka typu "Otvorená otázka"

Ako zapisovať matematické výrazy?

Viac návodov: Vytváranie testových otázok