Návod na zapisovanie matematických výrazov pomocou syntaxe LaTeX-u

matematický, matematický text

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Na zadávanie matematických výrazov sa používa sytax LaTeX-u. LaTeX je skriptovací jazyk používaný na písanie matematických a iných odborných textov. Základné informácie o TeX-u (Wikipédia)

Návod na používanie LaTeX-u nájdete na internete. Uvedieme niekoľko internetových zdrojov:

 • Matematické vzorce
 • Kompletný zoznam podporovaných symbolov TeX -u, ktoré fungujú v EduPage

  Aby systém matematické výrazy správne interpretoval, treba ich uzatvárať medzi doláre, napr. $x^2 = 9$.. Takto vkladáme matematický výraz, ktorý sa má zobraziť normálne v riadku medzi textom. Napríklad ak zadáme takýto výraz:


  Systém ho interpretuje takto:

  Výrazy (formuly), ktoré sa majú zobraziť na samostatnom riadku, treba uzatvárať do zdvojených dolárov $$ .... $$.


  Výsledok po uložení:

  Príklady zapisovania najčastejších matematických výrazov (v dolároch je zápis výrazu a za šipkou je výsledok):


  Aby ste si mohli skopírovať jednotlivé TeXové príkazy, tu je kopírovateľný text toho, čo uvádzame na predchádzajúcom obrázku:

  Zlomky: $ \frac{čitateľ}{menovateľ} $, napr. $ \frac{2x}{3} $
  Odmocniny: $ \sqrt{2x+3}, \sqrt[3]{8} $
  Horný index: so strieškou, napr. $ a^2 $ alebo $ a^{-2} $
  Dolný index: s podčiarkovníkom, napr. $ a_i $
  Písmená gréckej abecedy: $ \alpha, \beta, \gamma, \delta, \omega $
  Relačné operátory: $ <, \leq, \nleq, >, \geq, \dot=, \neq, \equiv, \aprox, {\not \aprox} $
  Množinové operácie: $ \cup , \cap , \supset, \subset, \in , \notin $
  Logické operácie: $ \lor , \land , \lnot, \Rightarrow , \Leftrightarrow $
  Zátvorky - obyčajné: $ (, \big(, \Big(, \bigg( \bigg), \Big), \big), ) $
  Zátvorky - kučeravé: $ \{, \big\{, \Big\{ , \bigg\{ \; \bigg\}, \Big\}, \big\}, \} $
  Zátvorky - ostré: $ \langle , \Big \langle , \bigg \langle, \bigg \rangle , \Big \rangle \rangle $
  Geometria: $ \parallel \nparallel \perp \angle \nabla \backslash \forall \exists $
  Tri bodky: $ \dots $
  Iné symboly: $ \infty, -\infty, \sum_{i=1}^{10} a_i, \lim_{n \to \infty}x_n $

  Ak používate zložené zlomky, z dôvodu lepšej čitateľnosti odporúčame buď použiť formulu, tj. výraz uzavretý v dvoch dolároch $$ ... $$ alebo ak potrebujete mať zložený zlomok v riadku, použite príkaz \dfrac{čitatel}{menovatel}.


  Takto vyzerá zápis týchto výrazov:

  Ak zadávate do horného alebo spodného indexu viac znakov (napr. číslo a znamienko), treba ich uzavrieť do kučeravých zátvoriek. Napr.


  Treba zapísať takto:

  Zoznam zápisov písmen gréckej abecedy:

  Vkladanie medzier:

  Ukážka zápisu konkrétnej matematickej otázky:


  Po uložení je výsledok takýto:

  Keďže znak dolára je rezervovaný na zápis matematických výrazov, pokiaľ potrebujete použiť znak dolára v inej súvislosti, napr. pri zápise excelovských výrazov, treba pred samotný znak dolára dať spätné lomítko, tj. \$. Systém potom tento znak nebude chápať ako začiatok matematického výrazu.

  Ako zapisovať chemické vzorce?
  Ako zadať do otázky/odpovede rezerované znaky, napr. $, /, [ ]?

  Upozornenie:
  Matematické výrazy vie zadávať len učiteľ, žiaci nemôžu do odpovede zadávať matematický výraz.