Ako pridelím žiakom vytvorené otázky?

Slovenčina Deutsch Čeština

Označte otázky, ktoré chcete žiakom prideliť. Stlačte pridať do materiálu.

Môžete ich žiakom prideliť ako test alebo ako domácu úlohu.


Názov domácej úlohy je predvyplnený, ak chcete, môžete ho zmeniť. Dátum vypracovania úlohy je štandardne nastavený na ďalšiu hodinu. Ak potrebujete, zvoľte iný dátum. Stlačte Hotovo a úloha je pridelená.