แผนการสอนและการจัดเตรียมใน EduPage - ภาพรวม

English Slovenčina Deutsch Polish Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

เมื่อท่านสร้างรายวิชาใหม่ในช่วงเริ่มต้นของปีกาศึกษา ขอแนะนำให้ท่านสร้างแผนการสอนใน EduPage ไปด้วย เพื่อช่วยให้ท่านไม่ต้องกรอกหลักสูตรเข้าไปในการบริหารจัดการชั้นเรียนก่อนการเริ่มคาบเรียน ทั้งนี้ท่านสามารถเลือกหัวข้อถัดไปจากแผนการสอนได้เลย

รายวิชาคืออะไร สร้างรายวิชาอย่างไร
วิธีสร้างแผนการสอนใหม่
วิธีใช้แผนการสอนในการบริหารจัดการชั้นเรียน

เพิ่มการจัดเตรียม (บันทึกช่วยจำ สื่อนำเสนอ รูปภาพ แบบทดสอบ คำถามในแบบทดสอบ ฯลฯ) ในแผนการสอน

วิธีสร้างสื่อนำเสนอใหม่
วิธีสร้างแบบทดสอบใหม่
How to create new test from prepared questions cards?
วิธีสร้างการ์ดคำถามใหม่
วิธีแนบไฟล์เข้าไปในการจัดเตรียม

หลังจากที่ท่านเลือกหลักสูตรจากแผนการสอน ท่านจะเห็นการจัดเตรียมทั้งหมดที่ท่านมีอยู่ในแผนการสอน ซึ่งท่านสามารถนำมาใช้ได้ทันที

วิธีเข้าดูการจัดเตรียมในการบริหารจัดการชั้นเรียน

หากท่านได้ตั้งสถานะการมองเห็นเอาไว้ นักเรียนก็จะสามารถมองเห็นการจัดเตรียมของท่าน เมื่อนักเรียนกลับบ้าน นักเรียนจะสามารถเห็นรายงานเกี่ยวกับคาบเรียนที่สอนไปแล้วใน EduPage ซึ่งจะทำให้พวกเขาสามารถมองเห็นสื่อการเรียนการสอน (สื่อนำเสนอ คำถาม) ที่ท่านได้ตั้งสถานะให้พวกเขามองเห็นได้
How do students access the study materials for the topic?

ใน EduPage มีสื่อการเรียนการสอนอีกมากมายที่ครูท่านอื่นได้สร้างไว้ โดยการแชร์สื่อการเรียนการสอนใน EduPage จะอ้างอิงจากเนื้อหามาตรฐาน
ทั้งนี้ท่านสามารถแนบเนื้อหามาตรฐาน สำหรับแต่ละสื่อการเรียนการสอนได้

ตัวอย่าง - หากท่านมีสื่อการเรียนการสอนในหัวข้อ "เลขทศนิยม" ซึ่งเป็นหัวข้อที่มีเนื้อหากว้างมาก คือจะหมายถึงการบวกเลขทศนิยม การคูณ การปัดเศษ หรืออื่นๆ ก็ได้ แต่หากท่านกำหนดเนื้อหามาตรฐานไว้ที่สื่อการเรียนการสอนนี้ เช่น "แสดงเลขทศนิยมค่าบวกและค่าลบบนเส้นจำนวน" ก็จะช่วยให้ทราบได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าสื่อการเรียนการสอนนี้มีเนื้อหาใด

"เนื้อหามาตรฐาน" ใน EduPage คืออะไร
วิธีดูสื่อการเรียนการสอนที่ครูท่านอื่นๆ ได้จัดเตรียมไว้ในเนื้อหามาตรฐาน

ท่านสามารถแชร์สื่อการเรียนการสอนที่ท่านจัดทำไว้ให้กับครูท่านอื่นได้หากท่านต้องการ

วิธีแชร์สื่อการเรียนการสอนของฉันไปที่ห้องสมุดโรงเรียน

หากท่านต้องการมองเห็นสื่อการเรียนการสอนของครูท่านอื่นในแผนการสอนของท่าน ท่านจำเป็นต้องกำหนดเนื้อหามาตรฐานไว้ที่หัวข้อของแผนการสอนในขั้นตอนการสร้างแผนการสอน เนื้อหามาตรฐานจะ "นำ" สื่อการเรียนการสอนทั้งหมดที่ถูกลิงก์กับเนื้อหามาตรฐานนั้นมาด้วย

วิธีกำหนดเนื้อหามาตรฐานในแผนการสอน

ขั้นตอนง่ายๆ เหล่านี้ จะช่วยให้ทั้งนักเรียนและตัวท่านเองได้รับประโยชน์มากมาย

นักเรียนจะสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนสำหรับการเรียนด้วยตนเอง หรือการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ

"หัวข้อการเรียนการสอน" คืออะไร

ท่านสามารถเรียกดูผลการเรียนรู้ของนักเรียนตามเนื้อหามาตรฐาน ซึ่งจะช่วยให้ท่านทราบว่านักเรียนได้รับความรู้มากน้อยเพียงใด และนักเรียนประสบปัญหาใดอยู่ เพื่อให้ท่านสามารถให้ความสนใจกับเนื้อหาที่นักเรียนประสบปัญหาเป็นพิเศษในคาบเรียน
วิธีแสดงผลคะแนนของนักเรียนตามเนื้อหามาตรฐาน

EduPage สามารถช่วยท่านตรวจแบบทดสอบและการบ้าน เมื่อนักเรียนทำการบ้านหรือทำแบบทดสอบออนไลน์ผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ EduPage จะตรวจคำตอบและประมวลผลให้โดยอัตโนมัติ โดยท่านสามารถเรียกดูผล และกดเพียงคลิกเดียวเพื่อกรอกเกรดใน "ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน"

นอกจากนี้ EduPage ยังมีระบบตรวจแบบทดสอบที่นักเรียนทำลงบนกระดาษ ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถตรวจแบบทดสอบได้ง่ายขึ้น และระบบยังมีการคำนวณค่าทางสถิติให้ด้วย
วิธีประเมินผลคะแนนของแบบทดสอบที่พิมพ์ลงบนกระดาษ

ข้อมูลเพิ่มเติม:

  • ความช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับ "แผนการสอนและการจัดเตรียม"
  • EduPage ช่วยครูในการสอนได้อย่างไร
  • ศูนย์ช่วยเหลือ EduPage, ตรงนี้ท่านสามารถค้นหาวิดีโอสาธิตการใช้ EduPage