Ako vytlačiť vypracovaný test - napr. ako doklad ku komisionálnym skúškam?

English Slovenčina Deutsch Čeština

Výsledky bežných online testov nie je potrebné tlačiť. Výsledky nájdete v EduPage kedykoľvek. Viete sa vrátiť aj k výsledkom z predchádzajúcich školských rokov takto: Ako sa dostanem k výsledkom testov z predchádzajúcich rokov?

Ak potrebujete test vytlačiť z vážnych dôvodov - napr. priložiť k protokolu o komisionálnych skúškach, postupujte takto:


Zvoľte tlačiareň alebo možnosť uložiť do PDF.