Nástroj na opravovanie odfotených riešení

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

Ak ste zadali DÚ/test s otvorenou otázkou, do ktorej vám žiaci odovzdávajú odfotené svoje riešenia, obrázky riešení uvidíte vo Výsledkoch v pohľade Známky.
Ako zadať žiakom DÚ tak, aby mohli žiaci k úlohe pripojiť svoje vypracovanie - napr. foto riešenia alebo súbor?
Kde nájdem súbory, ktoré žiaci odovzdali ako prílohu k DÚ (projektu)?

Kliknite na názov súboru.


Ak treba, obrázok si môžete otočiť kliknutím na ikony otáčania v pravom hornom rohu.


Ak chcete okomentovať riešenie žiaka priamo v obrázku, kliknite na ikonu pera.


Zobrazí sa nástroj na popisovanie obrázkov. Umožňuje - robiť čiary (rovné alebo kreslené voľnou rukou). Druhá ikona (T) umožňuje písanie textu.


Pri texte môžete nastaviť jeho farbu alebo veľkosť. Systém si zadané parametre zapamätá a pri ďalšom obrázku ich znova použije.


Tretia ikona umožňuje kreslenie tvarov (obdĺžnik, trojuholník, kružnica). Štvrá ikona ponúka rôzne tvary ako napr. šipky a pod.

Ak si chcete zobraziť obrázok bez komentárov, stlačte ikonu vyznačenú na obrázku.


Ak potrebujete niečo zmeniť alebo vygumovať, postupujte takto: Ako zmeniť/vygumovať existujúce komentáre k obrázkom?

Ked ukončíte komentovanie obrázka, stlačte tlačidlo Uložiť.


Ak odovzdané riešenie obsahuje viac obrázkov, môžete sa medzi nimi pohybovať šipkami vpravo/vľavo.

Z prehliadača obrázkov vyskočíte stlačením "X" v pravom hornom rohu.


Okomentované obrázky pošlete žiakovi stlačením tlačidla Poslať komentáre.


Žiak uvidí obrázky svojho riešenia spolu s komentárom učiteľa.

Ako zmeniť/vygumovať existujúce komentáre k obrázkom?