Počas prípravy testu vypadlo internetové spojenie / vypadol prúd - čo sa stalo s mojou prácou?

Slovenčina Čeština

Keď učiteľ pripravuje žiakom test, mal by si priebežne svoju prácu ukladať stlačením tlačidla Uložiť, najlepšie po každej novej otázke - podobne ako to robíte pri editovaní textového dokumentu.


Ak sa potom stane, že vypadne prúd, alebo internetové pripojenie a test sa stratí, všetky uložené otázky nájde v záložke Moja knižnica.


Z uložených otázok v Mojej knižnici si učiteľ vie veľmi ľahko znovu poskladať test.