Otázka typu "Výber kategórie"

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština


Pri otázke "Výber kategórie" učiteľ zaradí jednotlivé položky do kategórií rovnako ako to robíme v otázke typu "Zaraďovanie do kategórií".
V tomto type otázky je štandardne nastavený mód na prezeranie "Žiak vyberá pre každú z možností správnu kategóriu zo zoznamu".


Systém otázku "prerobí" na vyberaciu otázku, kde žiaci jednotlivé položky do kategórií nepresúvajú, ale príslušnú kategóriu vyberajú.

Tento typ otázky je vhodný najmä s ohľadom na používanie v mobilnej aplikácii, kde presúvanie položiek do jednotlivých kategórií môže byť obtiažne. Pre učiteľa zas môže byť jednoduchšie zaradiť jednotlivé možnosti do kategórií, ak vyrábať veľa otázok typu Výber správnej odpovede.