การ์ดคำถามแบบ "การจับคู่"

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

เพื่อสร้างการ์ดคำถามใหม่ เลือกหัวข้อจากแผนการสอนของท่าน แล้วกดปุ่ม "+" สีแดง

เลือกที่การ์ดคำถาม "การจับคู่"

สร้างคู่ที่ถูกต้อง

EduPage จะสลับสับเปลี่ยนตัวเลือกให้นักเรียน