Ako z otázok v EduPage pripraviť test na tlač?

English Slovenčina Russian Čeština

Z plánu alebo zo štandardov vyberte otázky, ktoré chcete zaradiť do testu a stlačte tlačidlo Pridať do materiálu.


Vyberte test.


V záložke Tlač vidíte, ako bude test vyzerať. Môžete upraviť vzhľad testu.
Takisto si môžete pripraviť viac variantov testu, ktoré sa budú líšiť poradím otázok a odpovedí. Varianty tlačených testov


Ak chcete, môžete vložiť do hornej časti testu odpoveďový hárok.


Taktiež môžete usporiadať otázky do stĺpcov.


Ak ste s testom spokojní, môžete ho vytlačiť, alebo uložiť do PDF.


Zadajte názov testu a zvoľte Iba na tlač.


Ak chcete žiakom oznámiť, že budú písať písomku, vytvorte udalosť pre toto pridelenie. Vyberte dátum a hodinu, na ktorej budú písomku písať.


EduPage ponúka nástroj na opravu tlačených testov. Výhodou takého spôsobu opravovania je, že výsledky budete mať prehľadne uložené v EduPage. Takisto sa k nim dostanú aj žiaci a rodičia. Ako opravovať tlačené testy pomocou EduPage?

Pri príprave testov na tlač si môžete pripraviť viac variantov (skupina A, skupina B): Varianty tlačených testov

Viac návodov:
Tlačené testy
Testy