Ako prideliť žiakom test znova / vrátiť ho na prepracovanie?

znovu prideliť, opakované pridelenie

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

Pridelili ste žiakom test, nastavili ste časové obmedzenie, kedy môžu žiaci test vypracovať a obmedzili ste počet pokusov na 1.

V zadanom čase však z rôznych dôvodov neodpovedali všetci žiaci.


Ak chcete test znovu prideliť žiakom, ktorí nestihli v zadanom čase test urobiť, stačí v stĺpci "Stav" pri týchto žiakoch nastaviť stav "Na prepracovanie". Ak chcete, môžete vložiť aj komentár. Ako poslať žiakom komentáre k DÚ, testu alebo projektu?


Stlačením tlačidla Uložiť zmeny dostanú žiaci znova ešte jeden pokus otvoriť si test. Časové obmedzenie v tomto prípade bude systém ignorovať.


Žiaci sú informovaní správou v EduPage o tom, že dostali test na prepracovanie.

Ako dať žiakovi domácu úlohu/test/projekt na prepracovanie v mobilnej aplikácii?
Integrovaným žiakom chcem dať viac času na vypracovanie testu. Ako na to?
Čo znamenajú a na čo slúžia jednotlivé stavy v záložke známky?