Konverzácia k pridelenému materiálu (DÚ, testu, projektu, atď.)

English Slovenčina Čeština

Učiteľ pridelí žiakom DÚ, test alebo projekt. Ak sa žiak potrebuje k zadaniu niečo opýtať, môže stlačením tlačidla "Reagovať", ktoré sa nachádza pri danej DÚ, začať konverzáciu s učiteľom. Takáto konverzácia je "spárovaná" s daným pridelením.

Učiteľ nájde otázku od žiaka normálne v zozname notifikácií a to priradenú k danej úlohe/testu:

Kliknutím na túto správu nastaví systém učiteľa na dané pridelenie. Tu si stlačením tlačidla "Reagovať" učiteľ zobrazí reakcie žiakov.

Takisto môže na otázku žiaka odpovedať jednoducho stlačením tlačidla Odpovedať.


Podobne si môže učiteľ pozrieť konverzáciu k prideleniu aj v mobilnej aplikácii: