วิธีกำหนดแบบทดสอบที่มีอยู่แล้วให้กับชั้นเรียนอื่น

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

เลือกแบบทดสอบที่ท่านต้องการ แล้วกดไอคอน "แก้ไขการกำหนด"

เลือก "สร้างการกำหนดใหม่" จากนั้นเลือกรายวิชาที่ท่านต้องการกำหนดแบบทดสอบ และเติมข้อมูลอื่นๆ แล้วจึงกดปุ่ม "ยืนยัน"