Ako zverejniť zoskupenie otázok do školskej knižnice?

English Slovenčina Russian Čeština

Klinite na ikonu zoskupenia.


Najskôr treba kartám priradiť štandard. Kliknite na Vyber všetko.


Priraďte otázkam štandard, cez ktorý sa k zoskupeniu dostanú iní učitelia.


Potom opäť označte všetky karty a kliknite na ikonu Zverejniť v školskej knižnici.


Zoskupenie otázok iní učitelia nájdu, ak si v štandardoch zaškrtnú príslušný štandard.