Ako vytvoriť modifikáciu otázky (kópiu otázky v tej istej skupine)?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

Zaškrtnite otázku, z ktorej chcete vytvoriť podobnú otázku (modifikáciu). V hornom menu kliknite na ikonu kopírovania kariet.


Zvoľte "Vytvoriť kópiu v rovnakom zoskupení".


Zmodifikujte otázku, napr. v tomto prípade sme zmenili príklade čísla za iné. Stlačte Hotovo.


V prípravách sa vytvorila modifikácia pôvodnej otázky a tieto dve otázky sa spojilii do jedného zoskupenia.


Kliknutím na ikonu zoskupenia si môžete zobraziť otázky, ktoré sa v ňom nachádzajú.


Ak už máte v zoskupení aspoň 2 otázky, dalšie varianty otázok vytvoríte tak, že vojdete do zoskupenia, zaškrtnete jednu z otázok v zoskupení a takto si vyrobíte z nej kópiu.


Ak máte už hotové otázky, môžete ich zaradiť do skupín aj dodatočne takto: Ako zoskupiť už existujúce otázky rovnakého/podobného typu do skupiny?

Zo skupín otázok môžete pripraviť test: Ako jednoducho vyrobiť každému žiakovi iný test a predchádzať tým opisovaniu pri online testoch?

Viac návodov:
Zoskupenia otázok, varianty testov
Testy
Príprava a prideľovanie materiálov na vyučovanie