วิธีกำหนดคะแนนสำหรับแต่ละคำถามในการบ้านหรือแบบทดสอบ

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Thai

ในระหว่างการจัดเตรียมการบ้านหรือแบบทดสอบ ท่านสามารถกำหนดคะแนนสำหรับแต่ละคำถามได้ในเมนู "เนื้อหาปัจจุบัน"