Atskirų būsenų reikšmė ir vartojimas skirtuke Pažymiai

Slovenčina Deutsch Čeština Lithuania Thai

Skirtuke „Pažymiai“ yra stulpelis „Būsena“. Nustatydamas būseną, mokytojas gali lengvai įvertinti namų darbus arba grąžinti namų darbus, projektą ar testą mokiniui atlikti dar kartą (pasitaisyti).


Galimų būsenų sąrašas:

Jei nenorite įvertinti pateiktų namų darbų pažymiu (taškais ar balais), vertinimui galite naudoti būsenas. Nustatykite būseną ir paspauskite mygtuką „Išsaugoti pakeitimus“. Mokinys gaus informaciją apie mokytojo vertinimą.


156/5000
Mokytojas gali grąžinti mokiniui namų darbus, testą ar projektą, kad jis galėtų jį pataisyti.
Mokytojas tiesiog keičia būseną į „Pasitaisymui“ ir išsaugo pakeitimus.

Kaip grąžinti moksleivio projektą pakartotiniam perdarymui
Kaip dar kartą priskirti mokiniams testą / grąžinti jį pakartotiniam atlikimui?

Dar dvi būsenos yra svarbios atliekant namų darbą ar testą, kuriame yra klausimų, kuriuos gali įvertinti „EduPage“. Kaimokinys pateikia atsakymus, sistema įvertina jo atsakymus ir rodoma būsena „Įvertinta“. Kai mokytojas įrašo rezultatą į pažymių knygelę, būsena „Įvertinta“ rodoma žalia spalva.

Jei mokytojas paskyrė mokiniams paprastą tekstinį namų darbą, pvz. „Daugybos lentelės kartojimas“, mokytojas gali pamatyti būseną „Pamatytas“, kai mokinys namų darbų sąraše pažymėjo namų darbą kaip „Atliktą“.