Namų darbų / testų pakartotinis paskyrimas pasirinktiems mokiniams

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Thai

Jei jums reikia dar kartą priskirti mokymo medžiagą (testą, namų darbus) pasirinktiems mokiniams:


Viršutiniame meniu spustelėkite skirtuką „Rezultatai“. Pasirinkite reikiamą medžiagą iš sąrašo, esančio kairiajame stulpelyje. Spustelėkite „Apžvalga“ ir pasirinkite „Redaguoti medžiagos priskyrimus“.

Spustelėkite parinktį „Pasirinkti mokinius“.

Sistema siūlo 3 variantus:

  • Grąžinti medžiagą kai kuriems mokiniams, kad jie galėtų ją atlikti dar kartą (pasitaisyti). Jei medžiagos pateikimo laikas buvo ribotas, dabar atrinkti mokiniai gali atlikti testą neatsižvelgiant į anksčiau nustatyt laiką.
    Šios parinkties pranašumas yra tas, kad visų mokinių rezultatai bus rodomi vienoje apžvalgoje. Galite grąžinti testą / namų darbus pasitaisymui, tiesiog nustatydami parinktį „Pasitaisymui“ skirtuko „Rezultatai / Pažymiai“ lape, esančiame konkrečioje mokinio eilutėje.
    Kaip dar kartą priskirti mokiniams testą / grąžinti jį pakartotiniam atlikimui?

  • Sukurti naują priskyrimą. Testą galima vėl skirti pasirinktiems mokiniams. Tačiau šio priskyrimo rezultatai bus rodomi kitoje apžvalgoje nei pradinis priskyrimas.
  • Pašalinkite nereikalingus mokinius iš pradinio priskyrimo - jei, pavyzdžiui, medžiaga jiems buvo paskirta per klaidą. Jei mokiniai jau pateikė savo atsakymus, jie taip pat bus ištrinti.
    Kaip įvesti naują įrašą į jau esantį įvykį pažymių knygelėje