Prečo mi pri hodine svieti červený výkričník?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

Ak v zozname vašich hodín svieti pri niektorých hodinách červený nápis s výkričníkom "Vyberte žiakov, ktorí navštevujú túto hodinu", potom sa jedná o delenú hodinu a EduPage zistil nezrovnalosti pri výbere žiakov.


Je veľmi dôležité vybrať si na začiatku roka pri delených hodinách len žiakov, ktorých učíte. Potom uvidíte v triednej knihe len svojich žiakov, podobne aj v žiackej knižke. Takisto domáce úlohy budú chodiť len tým správnym žiakom z vašej skupiny.

Nesprávne vybratí žiaci v delených hodinách spôsobujú problémy aj žiakom/rodičom: Prečo žiaci vidia v rozvrhu hodiny, na ktoré nechodia?

Ako skontrolovať/nastaviť žiakov, ktorí majú byť na hodine?

Nastavte sa myšou nad dlaždičku s hodinou a otvorte nastavenia hodiny Ako zmeniť nastavenia hodiny?


Kliknite na výber žiakov.


Zvoľte "Vybrať iba niektorých žiakov" a zaškrtnite len tých žiakov, ktorí majú chodiť na vašu hodinu.


Skontrolujte si taktiež, či súhlasí názov skupiny v rozvrhu. Od správnosti tohto nastavenia závisí, či sa vám hodina správne zobrazuje v triednej knihe.


Na problémy s hodinami vás EduPage upozorní aj oznamom na úvodnej obrazovke. Môžete naň kliknúť. V zozname hodín uvidíte červeným zvýraznené tie, s ktorými EduPage zistil problém.