Prečo žiaci vidia v rozvrhu hodiny, na ktoré nechodia?

hodiny navyše

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

Ak si sťažujú žiaci alebo rodičia, že vidia v rozvrhu aj hodiny, na ktoré nechodia, alebo sa v triednej knihe zobrazujú naraz 2 rôzne hodiny, potom nemáte správne vybratých žiakov v delených hodinách.

Ako tento problém vyriešiť? Vyberte si v nastaveniach hodiny len tých žiakov, ktorí chodia na hodinu.
Ako skontrolujem, či mám v hodine vybratých správnych žiakov?

Nesprávny výber žiakov spôsobí tiež zmätok v zobrazení "Moje hodiny" u žiaka a rodiča:


Na problém s výberom žiakov v delených hodinách EduPage upozorní učiteľa tiež červeným nápisom pri takejto hodine:
Prečo mi pri hodine svieti červený výkričník?

Ďalšie návody k nastaveniu hodín: Hodiny - učiteľ