Ako skontrolujem, či mám v hodine vybratých správnych žiakov?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

Nastavte sa myšou nad dlaždičku s hodinou a otvorte nastavenia hodiny Ako zmeniť nastavenia hodiny?


Kliknite na výber žiakov.


a) Ak sa jedná o hodinu, ktorú máte s celou triedou, je správne mať zaškrtnutú možnosť Vybrať všetkých žiakov.


b) Ak sa jedná o hodinu delenú, ktorú máte len so skupinou žiakov, zvoľte druhú možnosť "Vybrať iba niektorých žiakov"
a zaškrtnite len tých žiakov, ktorí majú chodiť na vašu hodinu.


c) Pokiaľ na vašu hodinu chodia žiaci z viacerých tried, treba kliknúť do políčka Vybrané triedy, zaškrtnúť "Na túto hodinu chodia žiaci z viacerých tried" a označiť triedy, z ktorých máte žiakov na hodine.


Pokiaľ učíte len niektorých žiakov týchto tried (napr. na telesnej výchove máte chlapcov z dvoch tried), zvoľte možnosť "Vybrať iba niektorých žiakov" a označte len tých, ktorých máte na hodine.