การแบ่งและการรวมชั้นเรียน

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Georgia Thai

ท่านสามารถเลือกนักเรียนที่ท่านต้องสอนในขณะที่ท่านกำลังสร้างรายวิชาในช่วงเริ่มต้นของปีการศึกษา ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถดำเนินการในขั้นตอนนี้ได้ แต่โดยทั่วไปครูจะมีดุลยพินิจที่ดีกว่าในการเลือกนักเรียนเข้ามาในรายวิชาของตนเอง

กด "+" เพื่อเลือกรายวิชา

เลือก "วิชาและชั้นเรียน" ซึ่งในการเลือกนักเรียน ท่านสามารถเลือกนักเรียนแค่เพียงบางคนก็ได้ จากนั้นกด “บันทึก” เมื่อเลือกเสร็จแล้ว

ในกรณีที่ท่านต้องการเลือกนักเรียนจากหลายชั้นเรียน ให้ท่านเลือก “รายวิชานี้มีนักเรียนจากหลายชั้นเรียน” กดที่ชั้นเรียนเพื่อเลือกนักเรียนในชั้นนั้น

ชื่อกลุ่มนักเรียนในตารางสอน
ถ้าท่านกำลังสร้างรายวิชาและท่านมีตารางสอนใน EduPage แล้ว ท่านสามารถลิงค์กลุ่มนักเรียนเข้ากับชื่อกลุ่มในตารางสอนได้เลย

ในกรณีที่ยังไม่มีการเผยแพร่ตารางสอน ท่านจำเป็นต้องกลับไปที่การตั้งค่ารายวิชาและตรวจสอบการตั้งค่าเพื่อให้ท่านสามารถมองเห็นรายวิชาได้ในการบริหารจัดการชั้นเรียน