Padalintos ir sujungtos klasės

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Georgia Thai

Mokslo metų pradžioje kurdami kursą, galite pasirinkti mokinius, kuriuos mokote. Tai taip pat gali padaryti ir administratorius, tačiau mokytojas paprastai geriau žino, kurie moksleiviai bus jų pamokose.

Jei norite pridėti kursą, paspauskite „+“

Pasirinkite dalyką, klasę. Spustelėjus langelį Mokiniai, galite pasirinkti tik kai kuriuos moksleivius.
Prie klasės paspauskite + ir pasirinkite mokomus mokinius.
Pasirinkę moksleivius, paspauskite Išsaugoti.

Jei norite pasirinkti mokinius iš kelių klasių, pasirinkite „Kurse yra mokinių iš kelių klasių“. Tada pasirinkite moksleivius kaip žingsnyje aukščiau.

Grupės pavadinimas pagal tvarkaraštį

Jei rengiate kursą ir jau turite tvarkaraštį, įkeltą į EduPage, galite susieti šią grupę su grupės pavadinimu tvarkaraštyje.

Jei dar neturite tvarkaraščio, turite grįžti į kurso nustatymus ir pasirinkti grupę, kad galėtumėte tinkamai matyti šį kursą klasės žurnale.