Prehľad informácií o vyučovaní - Nastavenia hodín - administrátor - Hodiny - učiteľ

Slovenčina Učiteľ - hodiny - prehľad
Slovenčina Učiteľ - čo je to hodina a ako si ju vytvoriť?
Slovenčina Na čo je dobrá "hodina"?
Slovenčina Chýbajúce hodiny z rozvrhu (hodiny so zvončekom)
Slovenčina Ako zmeniť nastavenia hodiny?
Slovenčina Ako zmazať hodinu?
Slovenčina Ako obnoviť hodinu (s plánom), ktorú som si omylom zmazal?
Slovenčina Vytváranie hodín pre delené alebo spájané triedy
Slovenčina Ako si môžem skopírovať svoje hodiny (plány) z minulého školského roka?
Slovenčina Ako pri vytváraní hodiny skopírovať svoj plán z minulého školského roka?
Slovenčina Učím v jednej triede obidve skupiny. Mám si vytvoriť jednu hodinu alebo dve?
Slovenčina Čo je oficiálna a neoficiálna hodina?
Slovenčina Prepojenie delenej hodiny s názvom hodiny z rozvrhu
Slovenčina Načo slúži nastavenie štandardného predmetu pri vytváraní hodiny?
Slovenčina Ako skopírovať zadelenie žiakov z minulého školského roka?
Slovenčina Vytváranie hodín - maturitných seminárov
Slovenčina Hodina s asistentom učiteľa
Slovenčina Ako zobraziť v triednej knihe a v IŽK iba žiakov mojej skupiny?
Slovenčina Ako vytlačiť zoznam žiakov?
Slovenčina Zasadací poriadok
Slovenčina Prečo mi pri hodine svieti červený výkričník?
Slovenčina Ako skontrolujem, či mám v hodine vybratých správnych žiakov?
Slovenčina Prečo žiaci vidia v rozvrhu hodiny, na ktoré nechodia?


Prehľad informácií o vyučovaní - Nastavenia hodín - administrátor - Hodiny - učiteľ - Špeciálne prípady

Slovenčina Hodina s viacerými zložkami - napríklad SJL - gramatika a literatúra
Slovenčina Hodina s dvomi zložkami - napr. teória a cvičenia
Slovenčina Celá a zároveň delená hodina v jednej triede - napr. prírodovedné predmety
Slovenčina Učitelia sa v skupinách striedajú - ako si vytvoriť hodiny?
Slovenčina Žiak zmení skupinu počas školského roka
Slovenčina Dvaja učitelia učia v jednej triede predmet delený na skupiny. Čo s plánom?
Slovenčina Hodiny - odborný výcvik, majstri sa striedajú
Slovenčina Ako vytvoriť rozvrh a hodiny pre malotriedky a triedy so žiakmi z viacerých ročníkov?


Prehľad informácií o vyučovaní - Nastavenia hodín - administrátor - Hodiny - učiteľ - Hodiny pre ŠKD a krúžky

Slovenčina Učiteľ (vychovávateľ) - ako vytvoriť hodinu pre ŠKD?
Slovenčina Učiteľ - ako vytvoriť hodinu pre krúžok?
Slovenčina Ako si do krúžku načítať žiakov z minulého roka?
Slovenčina Učiteľ - prečo nevidím hodiny pre ŠKD/krúžok v rozvrhu a v triednej knihe?
Slovenčina Učiteľ/družinár - ako si pripraviť plán pre ŠKD?
Slovenčina Učiteľ - ako zapísať do triednej knihy vzdelávacie aktivity v ŠKD (náplň krúžku)?
Slovenčina V jednom oddelení ŠKD sa striedajú dvaja družinári. Ako vytvoriť hodinu?
Slovenčina Ako môže triedny učiteľ zadeliť žiakov svojej triedy na krúžky?
Slovenčina Ako vytlačiť zoznam žiakov navštevujúcich krúžok?
Slovenčina Učiteľ - Ako zadať učivo na týždeň?
Slovenčina Prečo sa nezobrazuje krúžok v ETK?