Prehľad informácií o vyučovaní - Nastavenia hodín - administrátor

Slovenčina Prehľad a správa hodín
Slovenčina Ako zmeniť nastavenia hodiny?
Slovenčina Červené hodiny so zvončekom
Slovenčina Prehľad o deleniach hodín
Slovenčina Prepojenie delených hodín s rozvrhom
Slovenčina Ako kopírovať delenia na skupiny?
Slovenčina Schváliť hodinu
Slovenčina Ako obnoviť hodinu (s plánom), ktorá bola omylom zmazaná
Slovenčina Ako skryť prázdne riadky a stĺpce v prehľade
Slovenčina Administrátor - ako pri hodinách pre semináre skopírovať študentov z rozvrhu?
Slovenčina Administrátor - ako nastaviť žiakovi, že nechodí na predmet?
Slovenčina Ako si môže administrátor vytlačiť zoznam žiakov na hodine?
Slovenčina Ako urobiť rozvrh pre integrovaných žiakov s ľahším postihnutím - disponibilná hodina?