Administrátor - ako nastaviť žiakovi, že nechodí na predmet?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Thai

Ak žiak z nejakých dôvodov predmet nenavštevuje, je potrebné žiakovi túto skutočnosť nastaviť v administrátorskom pohľade: Prehľad a správa hodín


Kliknite na konkrétnu hodinu a potom na Zadelenie žiakov.


Žiaci, ktorí navštevujú hodinu, sú zaškrtnutí. Pri žiakovi, ktorý predmet nenavštevuje, zaškrtnite "Nechodí na predmet". Zmeny uložte.